اندکی قبل 10,000,000 واحد busd از صرافی ftx به صرافی ftx منتقل شد