اندکی قبل 10,369,756 واحد busd از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد