اندکی قبل 10,072,682 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد