اندکی قبل 11,657,983 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد