اندکی قبل 13,702,170 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به صرافی binance منتقل شد