اندکی قبل 4,605 واحد bnb از یک کیف پول ناشناس به صرافی binance منتقل شد