اندکی قبل 2,214,896 واحد busd از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد