اندکی قبل 2,155,999 واحد busd از یک کیف پول ناشناس به صرافی ftx منتقل شد