اندکی قبل 2,817,030 واحد busd از یک کیف پول ناشناس به صرافی ftx منتقل شد