اندکی قبل 600 واحد eth از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد