اندکی قبل 2,500,000 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد