اندکی قبل 2,995,705 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد