اندکی قبل 2,014,077 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد