اندکی قبل 2,999,975 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد