اندکی قبل 2,440,042 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به صرافی ftx منتقل شد