اندکی قبل 2,787,600 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به صرافی ftx منتقل شد