اندکی قبل 2,899,975 واحد usdt از صرافی huobi به صرافی huobi منتقل شد