اندکی قبل 2,682,141 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد