اندکی قبل 2,617,932 واحد usdt از صرافی huobi به یک کیف پول ناشناس منتقل شد