اندکی قبل 2,299,998 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد