اندکی قبل 2,000,012 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد