اندکی قبل 2,266,939 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد