اندکی قبل 2,766,434 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد