اندکی قبل 2,811,707 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد