اندکی قبل 20,000,000 واحد usdc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد