اندکی قبل 56 واحد btc از یک کیف پول ناشناس به صرافی cryptocom منتقل شد