اندکی قبل 63 واحد btc از صرافی bitstamp به یک کیف پول ناشناس منتقل شد