اندکی قبل 3,500,000 واحد busd از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد