اندکی قبل 600,000 واحد eos از صرافی bittrex به یک کیف پول ناشناس منتقل شد