اندکی قبل 3,088,615 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد