اندکی قبل 3,000,000 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد