اندکی قبل 3,813,594 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به صرافی binance منتقل شد