اندکی قبل 3,000,000 واحد xrp از صرافی bithumb به صرافی bithumb منتقل شد