اندکی قبل 1,000 واحد eth از صرافی gemini به یک کیف پول ناشناس منتقل شد