اندکی قبل 4,015,995 واحد usdt از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد