اندکی قبل 1,300 واحد eth از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد