اندکی قبل 5,000,000 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد