اندکی قبل 5,401,030 واحد xrp از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد