اندکی قبل 8,019,592 واحد busd از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد