اندکی قبل 6,557 واحد bnb از یک کیف پول ناشناس به صرافی ftx منتقل شد